Araş. Gör. PINAR SEZGİNTÜRK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. PINAR SEZGİNTÜRK

T: (0282) 250 2655

M psezginturk@nku.edu.tr

W psezginturk.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Fransız Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2012-2016
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZ KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2009-2012
Tez:
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Gelişmiş
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2009-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SEZGİNTÜRK P., Un Voyage Post-Exotique vers le Bardo, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi,, vol. 55, pp. 161-173, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , (18.10.2012-20.10.2012).
Tam metin bildiri
2. SEZGİNTÜRK P., Tekin, Pınar, Jean Echenoz’un Sarışın Bombalar Adlı Yapıtında Polisiye Romanın Yeniden Yazımı, XII. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, XII. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu.
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , .
Tam metin bildiri
2. tilbe.Ali ., s., Andre Malrauxnun İnsanlık Durumu: Oluşumsal Yapısalcı Bir Çözümleme, VIII. Ulusal Frankofoni Kongresi, Namık Kemal Üniversitesi,.
Tam metin bildiri